top of page

Een noodzakelijke transitie 

 

 

Turning Learning en het NPDL Partnership beginnen met het statement dat ons huidige onderwijssysteem aan nieuwe strategische beleidskeuzes toe is en dat er ontwikkeling van evidence-based werkmethodes nodig is om beter aan te kunnen sluiten bij een toekomstige kennisintensieve globaliserende wereld. Turning Learning en NPDL bouwen hierbij voort op succeservaringen en good practices van nationale en internationale innovatieve scholen. Samen met scholen, bestuurders, docenten én leerlingen willen wij een versnelling mobiliseren om leren aan te laten sluiten bij persoonlijke behoeftes van leerlingen. De focus is hierbij gericht op de ontwikkeling van betekenisvolle kennis en competenties die noodzakelijk zijn om succesvol te functioneren in de toekomstige maatschappij.

De geformuleerde ambitie en maatschappelijke uitdaging van de huidige tijd, fases van schoolontwikkeling en aanpak van veranderstrategieën, maken duidelijk dat succesvol transformeren van het onderwijs een brede aanpak vraagt. Turning Learning gaat uit van een holistische veranderdynamiek waarin interventies en activiteiten die ingezet worden, gebaseerd zijn op drie met elkaar verbonden pijlers: ‘Learning, Research en (Social) Innovation”, die alleen in gezamenlijkheid kunnen zorgen voor het bereiken van een duurzame ontwikkeling. Nationale en internationale ervaringen leren dat deze drie elementen en de samenhang ertussen relevant zijn om duurzame verbeteringen te kunnen realiseren. Niet de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers is het startpunt, maar de ontwikkeling van de gehele schoolorganisatie. Daar ligt tegelijkertijd ook de grootste uitdaging. Het impliceert de inzet van tijd, energie en middelen ter verbetering van onderwijs en leren, alsmede de nadruk op rendement; steeds gericht op het realiseren van het geschetste toekomstperspectief. Een expeditie met onzekerheden, twijfel, angst voor het onbekende, en ‘uitproberen wat werkt’. Maar zeker ook met moed, daadkracht, reflectie en indrukwekkende stappen vooruit.

Website Global NPDL partnerschap
bottom of page