top of page

Aanpak 

New Pedagogies for Deep Learning is een uniek ambitieus en innovatief project om echt het verschil te maken! In dit driejarige wereldwijde partnerschap bundelen 1000 scholen hun kennis, kracht en energie om met elkaar de beweging naar TURNING LEARNING te maken. Het NPDL-partnerschap geeft een organisatievorm die het leren van elkaar horizontaal, verticaal, digitaal, regionaal, nationaal en internationaal regisseert! Deelname aan het NPDL-partnerschap biedt een scala aan faciliteiten en mogelijkheden. Scholen kunnen rekenen op toegang tot materialen, bronnen, netwerken, coaching, training & ondersteuning, die helpen bij het ontwikkelen van de organisatie, de leraren en leerlingen.

 

INHOUD

De samenwerkingsactiviteiten en leercycli worden in tweedaagse Idea Labs ondergebracht, waarin deelnemers nieuwe kennis en ideeën opdoen (New Knowledge) en ondersteund met meetmethodieken, materialen en feedback systemen (Research) gefocust zijn op continue ontwikkeling van professionele kracht (Capacity-Building). Deelnemers zullen simulaties ervaren en deze, gevoed door leerrendement (Learning Progression) de inbreng en adviezen van leerlingen (Student Voices), met behulp van de inzet van verschillende IT-toepassingen, verder in de Design Studio’s of Teacher Studio’s uitwerken en komen tot herontwerp van lestaken (Re-design Lessons).

 

DEEP LEARNING SKILLS

NPDL geeft concreet invulling aan Deep Learning in de vorm van de zes ‘C’s: Character, Critical thinking, Communication, Collaboration, Creativity & Citizenship. Voor iedere ’C’ zijn Learning Progressions omschreven, waarin wordt aangegeven hoe leerlingen zich op deze vaardigheden ontwikkelen. Learning Studio’s en ICT-rijke diepe leertaken worden zo ontworpen dat ze Deep Learning Skills uitlokken en stimuleren. Enkele voorbeelden zijn: 2D simulaties, onderzoekend leren, , gebruik van Mobile Devices, Serious Gaming, MOOCS etc.

Website Global NPDL partnerschap
bottom of page