top of page

New Pedagogies for Deep Learning

Heeft u ambitie om het beste onderwijs te realiseren en wilt u daartoe innoveren? Stelt u samenwerken in nationale en internationale partnerships op prijs? Zou u samen met andere schoolbesturen en andere scholen in een Global Partnership onder leiding van prof. dr. Michael Fullan, uw innovatie vorm willen geven? Dan nodigen wij u graag uit deel te nemen aan New Pedagogies for Deep Learning..

 

Heeft u interesse of wilt u meer informatie?

We vertellen u graag meer!

Neem contact met op via

contact@turninglearning.nl of +31 (0)6 4876 3338.

Hartelijk dank voor uw belangstelling!

New Pedagogies for Deep Learning 

Heeft u ambitie om het beste onderwijs te realiseren en wilt u daartoe innoveren? Stelt u samenwerken in nationale en internationale partnerships op prijs? Zou u samen met andere schoolbesturen en andere scholen in een Global Partnership onder leiding van prof. dr. Michael Fullan,            uw innovatie vorm willen geven? Dan nodigen wij u graag uit deel te nemen aan New Pedagogies for Deep Learning.

Turning Learning representeert het wereldwijde partnerschap van ‘New Pedagogies for Deep Learning’ binnen Nederland.

In Nederland kunnen geïnteresseerde scholen deelnemen om via het delen van onderzoeks- en praktijkervaring van en met elkaar te leren. Deelnemende scholen gebruik van een ‘Suite of Tools’ en werken samen om veelbelovende nieuwe didactiek die dieper leren mogelijk maken, vast te stellen, verder te ontwikkelen en op te schalen.  

 

Door deel te nemen aan NPDL bouwen scholen samen aan Diepe Leer Ervaringen binnen hun onderwijspraktijk die succesvol blijkt in onderzoekend en ontwerpend leren, uitdagende leeromgevingen en grotere betrokkenheid bij docenten en leerlingen.

 

Wereldwijd hebben zich zeven clusters in zeven verschillende landen aangesloten bij het partnerschap ‘Deep Learning’, en met hen honderden scholen, duizenden leraren en honderdduizenden leerlingen. Samen is men binnen het partnerschap bezig met de transformatie van leren door het koesteren van de ‘Deep Learning Competenties’ waarbinnen ieder individu zich een weg zoekt naar het echte leven, gebruikmakend van de kracht van ICT om zo eigen interesses en talenten te versterken.

Website Global NPDL partnerschap
bottom of page