top of page

Doelstellingen

  

New Pedagogies for Deep Learning is een wereldwijd partnerschap. Deelnemende nationale en internationale partners en scholen

werken continu samen om met behulp van onderzoek en

de meest innovatieve middelen, succesvolle praktijkervaringen

aan te duiden die Deep Learning vormgeven.

 

Het wereldwijde partnerschap beweegt van voorgenomen strategische beleidsontwikkeling naar een wereldwijd systeem- doorbrekende, daadwerkelijke innovatie en implementatie! We bouwen hierbij voort op succeservaringen van innovatieve scholen die door het stimuleren van betrokkenheid van leerlingen, het organiseren en inrichten van

effectieve lespraktijken en uitdagende lesomgevingen,

ervaringen opgedaan hebben met Deep Learning.

 

Binnen het partnership verkennen deelnemers nieuwe werkvormen, nieuwe onderzoeksresultaten en nieuwe vormen van organiseren

en stimuleren van informeel en formeel leren, die

−binnen een door technologie ondersteunde samenleving−

leiden tot optimaal leerrendement voor iedereen.

 

Het NPDL Partnerschap nodigt partners uit om mede richting te geven aan een wereldwijde onderwijs paradigmashift. De intentie van het wereldwijde partnerschap is gericht op het opschalen en verduurzamen van deze succeservaringen, door deze om te zetten in breed toepasbare nieuwe modellen van leren. Deze zullen een solide wetenschappelijke basis vormen voor een effectieve en holistische onderwijstransitie.

bottom of page