top of page

NPDL Deelname faciliteiten

Deelnemende scholen hebben toegang tot onderstaande faciliteiten om het realiseren van NPDL-doelstellingen optimaal te kunnen ondersteunen. Deze faciliteiten worden landelijk voor verschillende NPDL-scholen georganiseerd. Naast het deelnemen aan het landelijke cohort kan er ook een -al dan niet uitgebreider- traject binnen uw eigen regio, bestuurlijk verband of schoolorganisatie georganiseerd worden. Turning Learning werkt met scholen in PO, VO, MBO en HBO.

 

GLOBAL LEARNING HUB

Alle Internationale scholen maken deel uit van een Learning Community (Global Hub), waarin netwerken, kennis, ideeën en Good Practices gedeeld worden. Binnen deze Community zijn contacten mogelijk tussen buitenlandse en Nederlandse partners en scholen. In de Global Hub kunnen scholen beschikken over recente materialen, video's, tools, resources, rubrics & trainingsmaterialen voor leraren om het realiseren van de NPDL-doelstellingen optimaal te kunnen ondersteunen en begeleiden.

 

ONDERZOEK DEEP LEARNING 

Gedurende het partnerschap meten scholen waar de school. de docenten en leerlingen staan in de ontwikkeling van de Learning Progression van Deep Learning Skills. Ook worden de ontworpen diepe leertaken op deze manier gewaardeerd om een relatie te leggen tussen het werk in de Design Studio’s en de ontwikkeling van de school. De school kan zo bepalen waar zij staat door zich (inter)nationaal te vergelijken met andere scholen binnen het mondiale partnerschap. Binnen de NL scholen wordt op landelijk, bestuurs- en schoolniveau onderzoek uitgevoerd naar de School Condities van Deep Leren (School Conditions Rubric), en de Learning Progressions van leerlingen. Aanvullend kan onderzoek uitgevoerd worden naar talent, kracht en ‘professional capital’ van leraren binnen uw bestuur en (school) organisatie. 

IDEA LABS

Per deelnemende school kunnen vier (PO), zes (VO) of acht (Teacher Academies) leden van het School Design Team deelnemen aan drie Idea Labs per jaar. Een Idea Lab is een tweedaagse bijeenkomst en is het startpunt voor de ontwerpcyclus in de Design Studio’s. Deelnemers presenteren aan het eind van elk deelnamejaar tijdens een Learning Fair de NPDL-schoolopbrengsten.

 

COACHING

De leiders van het School Design Team kunnen op locatie of via Skype calls gecoacht worden bij het realiseren van de NPDL-doelstellingen binnen de school. Thema’s die bij de coaching aan de orde komen zijn: a.) het vormgeven van het partnership binnen en rondom de school, b.) de implementatie van de verandering en ontwikkelvragen daarbij, c.) de voortgang en analyses van onderzoeken d.) de inzet van innovatie en IT en e.) het realiseren van en betrekken van leerlingen bij ontwikkelen van gepassionaliseerd onderwijs.

bottom of page